Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2014

Play fullscreen
gorączkuję
spluwam
zdycham
Reposted fromdidlirnik didlirnik

August 01 2014

Play fullscreen
Reposted fromtereska tereska

April 17 2014

6964 1c48 500
Reposted fromtuwim tuwim viadidlirnik didlirnik

February 13 2014

Play fullscreen
Reposted byabisntherrrumor

December 31 2013

Nie pożądaj żony bliźniego swego nadaremno. 
— Julian Tuwim (!)
Reposted bypatrzpodnogirivtuwimKurkaWyluzujkortufkatapczan1Magnolia11madamebutterflybabciadidlirnikfuckyeahliteraturarajskarrrumorplugsszagrobela-A-van-Garda-monamor

December 26 2013

#180
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa

December 22 2013

głowę złożę na rękach,
ale ducha nie weźmiecie
— Kat
Reposted bydidlirnik didlirnik

December 14 2013

1383 6057
Spięty zarośnięty.
Reposted fromdidlirnik didlirnik

November 11 2013

słychać
krok
miarowy
krok
Szkopy!
w bok!
to grupy szturmowe idą ławą!
a tu
zęby
mamy
wilcze
a
czapki
na
bakier
tu
się
Prusakom
siada
na
karku
okrakiem!
Do nich kurwów!
— Barykada
Reposted fromdidlirnik didlirnik

October 28 2013

za nogi myślało mnie złapać
sześciu nie zawsze wspaniałych
Reposted bydidlirnikpralinazembata

October 09 2013

*_*
Reposted fromdidlirnik didlirnik
*_*
Reposted fromdidlirnik didlirnik

September 29 2013

September 28 2013

6928 7f9b 500
Reposted byzembatadidlirnik

September 24 2013

9236 f90f
Reposted bypralina pralina
Ja mam taką naturę, że zawsze będę rozdrapywał, rozpamiętywał, analizował, rozkładał wszystko na atomy. I to jest, uwierz mi, strasznie męczące. Zabiera mi dużo energii i chęci do życia.
— Lao Che, Spięty
Reposted fromrysia rysia viaBloodMoon BloodMoon

September 19 2013

2621 c3dc 500
Reposted fromdidlirnik didlirnik

September 09 2013

4140 5f73 500
Reposted fromdidlirnik didlirnik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl